Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Naszym celem jest oferowanie najwyższej jakości obsługi, niezależnie od tego, jakim produktem są Państwo zainteresowani. Opinie naszych Klientów są dla nas ważne i pomagają nam dążyć do tego, by stale zaspokajać potrzeby naszych odbiorców. Jeśli nie jesteś zadowolony z którejkolwiek z naszych usług, ważne jest, byś nas o tym powiadomił.

1. Czy dokumenty polisowe są dostępne w języku polskim? ⇩

Dokumenty polisowe od ubezpieczyciela są w języku angielskim. W razie jakichkolwiek wątpliwości, służymy pomocą. Dokumenty pomocnicze wysyłane przez Profit Tree Finance Ltd dostępne są również w języku polskim.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

2. Jak zgłosić zmiany: adresu, nazwiska, rachunku bankowego, etc.? ⇩

W przypadku zmiany danych, prosimy o przesłanie e-maila na adres support@profittree.co.uk.

Możecie Państwo skontaktować się z nami również pod numerem + 44 020 7183 3604 lub skorzystać z czatu.

3. Wyjazd z UK - czy można zachować swoje polisy? ⇩

Tak. Jest możliwe zachowanie polis typu LC (ubezpieczenie na życie) oraz CIC (choroby krytyczne). Warunkiem jest, by składka była pobierana z brytyjskiego konta bankowego.

W sprawie polis IP (zabezpieczenia dochodu) należy skontaktować się z konsultantem lub naszym biurem. Polisy tego typu działają poza granicami UK tylko przez określony czas.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

4. Zmiany w stanie zdrowia: kiedy i dlaczego należy je zgłaszać? ⇩

Zmiana stanu zdrowia lub skierowanie do lekarza, które mają miejsce przed startem polisy, muszą być zgłoszone.

W tym celu prosimy o kontakt na e-mail: info@profittree.co.uk lub telefon do swojego opiekuna polisy (konsultanta). Aby zostać połączonym z konsultantem, możecie Państwo również zadzwonić na nasz główny numer: + 44 020 7183 3604.

W przypadku kontaktu telefonicznego, należy poprosić o wysyłkę potwierdzenia zmian na swojego prywatnego maila.

5. Czy składka ubezpieczeniowa może wzrastać? ⇩

Tak. Wysokość składki może wzrastać w następujących przypadkach:

• w przypadku posiadania polisy ”reviewable premium”;

• jeżeli składka nie jest gwarantowana (tzn. nie jest polisą typu „guaranteed premium”);

• jeżeli składka ma włączoną indeksację, czyli w każdym roku występuje wzrost składki powiązany z inflacją. Taką opcję można wyłączyć.

W polisach typu IP (zabezpieczenie dochodu) składka zazwyczaj rośnie corocznie i jest to związane z wiekiem klienta.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

6. Czy można zmienić warunki polisy (czas trwania, suma ubezpieczenia)? ⇩

Sumę ubezpieczenia obniżyć można w każdej chwili. Spowoduje to oczywiście pomniejszenie składki. Z kolei sumę ubezpieczenia można podnieść, jeśli polisa posiada Guaranteed Insurability Option (GIO), tzn. gwarancję do ubezpieczenia. Z opcji tej można skorzystać w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności życiowych jak: kupno domu, wyższe zarobki, narodziny dziecka. Wówczas zmiana może być dokonana bez względu na zmianę stanu zdrowia. Wskazany jest wtedy kontakt z ubezpieczycielem w celu potwierdzenia warunków.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

7. Czy polisa na życie zadziała w przypadku samobójstwa? ⇩

Tak. Pod warunkiem, że od czasu podpisania umowy minie od roku do dwóch lat (zależnie od ubezpieczyciela), a w polisie nie występują informacje niezgodne z prawdą.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

UWAGA: myśli samobójcze są objawem depresji, którą można i należy skutecznie leczyć. Pamiętaj, nie jesteś sam! Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

8. Czy polisa obejmuje swoją ochroną dzieci? ⇩

Większość polis typu CIC (od chorób krytycznych) obejmuje dzieci w cenie polisy dorosłego. Przeważnie wysokość sumy ubezpieczeniowej wynosi wówczas równowartość 50% tej sumy na polisie rodzica lub 25 tysięcy funtów. Uwaga: choroby, które istniały przed startem polisy, nie będą brane pod uwagę. Niewielki odsetek polis na rynku nie obejmuje ochrony dzieci. Zawsze odwołaj się do warunków ogólnych danej polisy.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

9. Czy można zawrzeć ubezpieczenie po diagnozie poważnej choroby? ⇩

Ubezpieczyciele są ostrożni w ubezpieczaniu tych, którzy przeszli ciężkie choroby. Jest to oczywiście możliwe, ale ubezpieczyciel weźmie pod uwagę czynniki takie jak:

• kiedy choroba wystąpiła,

• na ile była poważna,

• czy została wyleczona.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

10. Czy podczas ciąży dziecko jest zabezpieczone? ⇩

Większość ubezpieczycieli zabezpiecza dziecko w czasie trwania ciąży. Niektórzy od 1., inni nawet od 30. dnia po porodzie. Warto jest sprawdzić ofertę poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Zawsze należy odwoływać się do warunków ogólnych danej polisy.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

11. Czy można zawiesić płacenie składek na ubezpieczenie? ⇩

W polisach typu LC (ubezpieczenie na życie) lub CIC (ubezpieczenie od chorób krytycznych) nie można zawiesić opłacania składki. Natomiast w polisach typu IP (zabezpieczenie dochodu) jest to zazwyczaj możliwe. Zawsze należy odwoływać się do warunków ogólnych danej polisy.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

12. Czy polisa wypłaci odszkodowanie w przypadku wszelkich złamań? ⇩

Nie. Nie każda polisa wypłaci odszkodowanie w przypadku wszelkich złamań. Zawsze należy odwoływać się do warunków ogólnych danej polisy.

Większość polis nie pokryje złamań palców u rąk czy nóg. Kłopotliwe mogą być również złamania zwane „stress fracture”, czyli takie, które powstały na skutek regularnego mechanicznego obciążenia – a nie nagłego, jak to zazwyczaj bywa w przypadku złamań.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

13. Czy jeżeli rzucimy palenie lub zaczniemy palić to wysokość składki się zmieni? ⇩

Składki ubezpieczeniowe są znacznie wyższe dla palaczy. Jeśli komuś udało się rzucić (nie pali minimum 12 miesięcy, u niektórych ubezpieczycieli dłużej), warto, aby konsultant przekalkulował na nowo składkę. Natomiast jeśli ktoś zaczął palić po starcie polisy, nie ma to wpływu na składkę. W czasie kalkulowania ryzyka, wysokość składki była wyliczona dla niepalącego i tak pozostanie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

14. Co zrobić, gdy nie mamy pewności co do swojej historii medycznej? ⇩

Rekomendowanym postępowaniem jest uzyskanie kopii historii medycznej od obecnego lekarza – GP (General Practitioner). Niektórzy GP mają opcję pobrania takiego dokumentu przez internet. Uwaga: brak poprawnych informacji medycznych na aplikacji do ubezpieczyciela może skutkować problemami z wypłatą świadczenia.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

15. Czy można zrezygnować z polisy? ⇩

Oczywiście, rezygnacja jest możliwa w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, iż tracimy wówczas możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku zajścia niekorzystnego dla nas lub naszej rodziny zdarzenia losowego. W przypadku rezygnacji, najlepiej jest poinformować o tym opiekuna polisy (konsultanta) i ubezpieczyciela oraz wstrzymać płatność z konta.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

16. Jak złożyć skargę? ⇩

Procedura składania skargi znajduje się na naszej stronie internetowej pod ikonką „kontakt”. Wyjaśnia ona, gdzie należy się zgłosić oraz jak dalej postępować.

Niezadowoleni klienci mogą również zadzwonić do biura głównego na numer + 44 02071833604 lub napisać na e-mail: support@profittree.co.uk lub na naszym czacie.

17. Co zrobić, jeśli wystąpią zaległości w opłacaniu składek? ⇩

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim opiekunem polisy albo biurem głównym pod numerem + 44 020 7183 3604 lub wysłać e-mail na adres CSD@profittree.co.uk.

18. Co zrobić, jeśli zapomniało się zgłosić choroby? ⇩

Jeśli istnieją jakieś istotne informacje, o których zapomnieli Państwo wspomnieć, należy napisać na info@profittree.co.uk z prośba dodania brakujących schorzeń.

Możecie Państwo również bezpośrednio skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, swoim opiekunem polisy lub głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604.

Informacja o przyjęciu zlecenia dotyczącego korekty aplikacji powinna być wysłana na skrzynkę e-mailową klienta jako potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Uwaga: poprawnie uzupełniona analiza medyczna jest warunkiem wypłaty ubezpieczenia.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

20. Czy można wskazać osobę, która otrzyma sumę ubezpieczenia po mojej śmierci? ⇩

Tak. Osoby, którym chcemy przekazać środki, powinny być wskazane w dokumencie zwanym Trust. W przypadku związków partnerskich, dokument typu Trust może być podstawą do wypłaty środków. W sytuacji braku tego dokumentu, środki będą przekazanie wg ustawy spadkowej.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

21. Dlaczego jest wskazanym mieć swoją polisę ubezpieczeniową wpisaną w dokument TRUST? ⇩

Po pierwsze, mamy pewność, że osoby wskazane w dokumencie Trust otrzymają środki (nawet, jeśli nie są rodziną). Po drugie, wypłata świadczenia jest dokonywana szybciej. Po trzecie, środki nie podlegają podatkowi spadkowemu.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

22. Jak można zgłosić szkodę? ⇩

Profit Tree Finance rozumie, że Klienci składający szkodę potrzebują wsparcia. Specjalnie z myślą o nich powstał dział do spraw składania szkód. Prosimy o kontakt pod e-mail: claim@profittree.co.uk lub kontakt telefoniczny pod numerem + 44 0207 183 4392. Alternatywnie zalecamy kontakt z opiekunem polisy lub biurem głównym+ 44 020 7183 3604.

23. Jak długo czeka się na wypłatę środków z powodu szkody? ⇩

Sprawność wypłaty szkody często zależy od lekarza GP (General Practitioner), który musi odesłać odpowiednie dokumenty do firmy ubezpieczeniowej. Od chwili, kiedy firma otrzyma ostatnią niezbędną dokumentację, przelew środków nastąpi w ciągu 4-6 dni roboczych. Cały proces najczęściej zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

24. Czy istnieje ryzyko, że firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty świadczenia? ⇩

Statystycznie średnio ponad 95% zgłaszanych szkód jest wypłacana (dane dostępne publicznie). Natomiast jeśli ubezpieczyciel po przeanalizowaniu raportu od lekarza GP (General Practitioner), ewentualnie od lekarza spoza Wielkiej Brytanii, zauważy rozbieżność informacji dotyczącej zgłoszonych schorzeń, może odmówić wypłaty. W szczególności, jeśli schorzenie pominięte w dokumentacji jest powiązane z tym, na które składana jest szkoda. Dlatego wszystkie informacje dotyczące zdrowia muszą być zgodne z tymi, które zostały podane ubezpieczycielowi. Zdarza się również, iż schorzenie, na które składana jest szkoda, nie pokrywa się z definicją choroby, za które ubezpieczyciel wypłaca świadczenie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.

25. Co oznacza, że na polisie podane są wykluczenia? ⇩

W przypadku przebytych chorób lub uszkodzeń mechanicznych ciała, ubezpieczyciel może wprowadzić wykluczenie danej choroby lub kontuzji np. złamanego wcześniej barku. Dlatego warto się ubezpieczyć w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy zdrowi.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z głównym biurem pod numerem + 44 020 7183 3604 lub o wiadomość na e-mail: support@profittree.co.uk, bądź na naszym czacie.