PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I REKLAMACJI

Naszym celem jest zawsze świadczyć wysoki standard obsługi we wszystkich oferowanych przez nas usługach. Opinie naszych klientów są dla nas ważne i pomagają nam dążyć do tego, by stale zaspokajać potrzeby naszych odbiorców. Jeśli nie jesteś zadowolony z którejkolwiek z naszych usług, ważne jest, byś nas o tym powiadomił.

1. Składanie skarg/reklamacji ⇩

Każdy, kto poczuł się poszkodowany ze względu na sposób, w jaki Profit Tree Finance Ltd świadczy usługi, może złożyć skargę lub reklamację. Przedstawiciel/Pełnomocnik może reprezentować taką osobę, jeśli:

osoba ta zmarła
nie może złożyć skargi/reklamacji osobiście
udzieliła zgody pełnomocnikowi na działanie w jej imieniu i na jej rzecz.

2. Skargi/reklamacje anonimowe ⇩

Skargi anonimowe są rozpatrywane wedle tej samej procedury; wskazane jest jednak, by klient podał dane kontaktowe, jeśli chce być poinformowany o wynikach rozpatrywania reklamacji.

Należy wypełnić formularz:3. Jak składać skargę/reklamację? ⇩

Skargę lub reklamację składać można:

osobiście, w siedzibach firmy Profit Tree Finance Ltd
telefonicznie: 02071833604 od poniedziałku do piątku w godz. 9 -17, z pominięciem dni wolnych od pracy
mailowo: support@profittree.co.uk
poprzez naszego pracownika
przez prawnika lub pełnomocnika

W przypadku złożenia skargi/reklamacji ustnie, będzie ona składana do protokołu, a spółka sporządzi i dostarczy jego kopię do klienta w ciągu trzech dni roboczych – listownie bądź mailowo.

4. Jak długo trwa rozpatrzenie skargi? ⇩

Przyjęcie skargi/reklamacji powinno zostać potwierdzone w ciągu 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub daty przesłania zgłoszenia. Jeśli skarga nie może być rozpatrzona na poziomie kierownika działu w terminie 3 dni roboczych, wówczas przechodzi do Działu ds. Zapewnienia Zgodności (Compliance Department). W czasie nie dłuższym niż 8 tygodni (chyba, że dłuższy termin został ustalony z Klientem) skarga winna być rozpatrzona.

Jeśli skarga/reklamacja ma więcej niż 6 miesięcy, jej należyte rozpatrzenie może nie być możliwe. Należy jednak również rozważyć, czy klient miał zasadny powód, by nie składać skargi/reklamacji wcześniej i czy pomimo opóźnienia nadal jest możliwe jej skuteczne i obiektywne rozpatrzenie.

5. Decyzja ostateczna dotycząca rozpatrzenia skargi ⇩

Gdy kierownik lub Dział ds. Zapewnienia Zgodności (Compliance Department) zakończy rozpatrywanie skargi/reklamacji, otrzymasz ostateczne pismo zawierające:

szczegóły ustaleń
wszelkie podjęte działania
propozycje rozwiązania Twojej skargi/reklamacji.

6. Kiedy nie jesteś zadowolony z decyzji po otrzymaniu ostatecznego pisma ⇩

Jeśli uważasz, że nie uwzględniliśmy wszystkich poruszonych przez Ciebie kwestii lub chciałbyś przesłać dodatkowe informacje, poinformuj nas o tym, byśmy mogli je uwzględnić. Jeżeli natomiast nie jesteś zadowolony z końcowego rozstrzygnięcia Twojego zażalenia, możesz wnioskować do Financial Ombudsman Service (Rzecznika Konsumentów) o przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w przedmiocie Twojej skargi.

W każdym przypadku masz prawo wnioskować do FOS o przeanalizowanie Twojego zażalenia, jeśli nie byliśmy w stanie zakończyć dochodzenia w ciągu 8 tygodni (chyba że był uzgodniony dłuższy termin). Wniosek o rozpatrzenie Twojej skargi możesz zgłosić w okresie 6 miesięcy od otrzymania ostatecznego pisma z Profit Tree Finance, z którym się nie zgadzasz.

Financial Ombudsman Service jest instytucją nieodpłatną i może pomóc w większości skarg, jeśli:

jesteś konsumentem
prowadzisz działalność zatrudniając mniej niż 10 osób, a Twój roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro
prowadzisz działalność dobroczynną, a Twój roczny obrót nie przekracza 1 miliona GBP
jesteś powiernikiem trustu (funduszu powierniczego) o wartości aktywów netto, która jest mniejsza niż 1 milion GBP

Jeśli nie masz pewności, czy Financial Ombudsman Service rozpatrzy Twoją skargę, skontaktuj się z FOS bezpośrednio w celu uzyskania porady. Usługi świadczone powyższym podmiotom są bezpłatne i bezstronne, a kontakt z FOS na dowolnym etapie składania skargi nie ma wpływu na Twoje prawa do dochodzenia roszczeń.

Dane Kontaktowe:

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London
E14 9SR

Numery telefoniczne:

0300 123 9123 (krajowa stawka opłaty za połączenie)

0800 023 4567 (opłata jak za połączenie z telefonów stacjonarnych).

Możesz wysłać e-mail na adres: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Możesz również zalogować się na stronie internetowej FOS: www.financial-ombudsman.org.uk

7. Gdzie skierować skargę? Poziomy rozpatrywania skarg/reklamacji ⇩

Poziom 1

Skargi/reklamacje NIE DOTYCZĄCE roszczeń o wypłatę świadczenia:

Dział Wsparcia Klienta (Client Support)

Profit Tree Finance Ltd.

2nd Floor,
Grosvenor House
Market Street
Bromsgrove
B61 8DA
tel:02071833604

E-mail: support@profittree.co.uk

https://profittree.co.uk/


Poziom 2

Skargi/reklamacje DOTYCZĄCE roszczeń o wypłatę świadczeń (claims) oraz poważnych naruszeń postanowień i regulaminów:

Kierownik ds. Zapewniania Zgodności (Compliance Officer)

Compliance Department

Profit Tree Finance Ltd.

2nd Floor,
Grosvenor House
Market Street
Bromsgrove
B61 8DA
tel:02071833604

E-mail: compliance@profittree.co.uk

www.profittreefinance.co.uk